hiệp thành

Giá bán  2ty950
Diện tích  4,5x19,4 (87,3m2)
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 27/05/2020

Giá bán  10ty
Diện tích  8x26,5
Thổ cư  100%
Hướng 
Ngày đăng 26/05/2020

Giá bán  11 tr/m2
Diện tích  217,4 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Tây Nam
Ngày đăng 20/12/2019

Giá bán  3,3 Tỷ
Diện tích  81,5 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 016/11/2019

phú lợi

Giá bán  2ty850
Diện tích  69,6m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  4,3 Tỷ
Diện tích  95 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Đông bắc.
Ngày đăng 09/11/2019

Giá bán  2,5 Tỷ
Diện tích  103,7 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Tây nam  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

Giá bán  4,95 Tỷ
Diện tích  168,4 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây bắc  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

phú hòa

Giá bán  50ty
Diện tích  20 x 40
Thổ cư  515 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 01/06/2020

Giá bán  13,5ty
Diện tích  5x25,65 (128,5m2)
Thổ cư 
Hướng 
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  2ty850
Diện tích  5x25
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 14/02/2020

Giá bán  10 tr/m2
Diện tích  21 x 87
Thổ cư  200 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 27/12/2019

phú mỹ

Giá bán  3ty7
Diện tích  183 m2
Thổ cư  100 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 12/2/2020

Giá bán  3,990 tỷ
Diện tích  5 x 12 m2
Thổ cư 
Hướng  Chánh Nam
Ngày đăng 29/11/2019

Giá bán  14 triệu/m2
Diện tích  223,5 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Tây Nam
Ngày đăng 27/11/2019

Giá bán  2,5 Tỷ
Diện tích  149,1 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Tây
Ngày đăng 27/11/2019

Chánh nghĩa

Giá bán  26 tr/m2
Diện tích  158,4 m2
Thổ cư  30 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 08/11/2019

Giá bán  6,5 Tỷ
Diện tích  100 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Tây nam.
Ngày đăng 08/11/2019

Giá bán  3,85  Tỷ
Diện tích  100 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Chánh Nam.
Ngày đăng 07/11/2019

Giá thuê 20 triệu
Diện tích 300 m2
Thổ cư  300 m2
Hướng 
Ngày đăng 29/10/2019

Phú Cường

Giá bán  2,65 tỷ
Diện tích   140,2 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Đông Bắc
Ngày đăng 019/11/2019

Giá bán  3,5 Tỷ
Diện tích  93,8 m2
Thổ cư  85,9 m2
Hướng  Tây bắc
Ngày đăng 09/11/2019

Giá bán  2,4 Tỷ
Diện tích  112,8 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Đông Bắc
Ngày đăng 31/10/2019

Giá bán  2,95 Tỷ
Diện tích  87,8 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Tây
Ngày đăng 29/10/2019

Phú Thọ

Giá bán  2,1 Tỷ
Diện tích  182,4 m2
Thổ cư  102,1 m2
Hướng  Tây nam .
Ngày đăng 31/10/2019

Giá bán  5,2 Tỷ
Diện tích  91 m2
Thổ cư  89 m2
Hướng  Đông Bắc
Trạng thái đã bán

Giá bán  12 Triệu/m2
Diện tích  497 m2
Thổ cư  200 m2
Hướng  Đông bắc
Ngày đăng  19/10/2019

Giá bán  3 Tỷ 200 Triệu
Diện tích  120 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng  04/10/2019

thuận an

Giá bán  1,850 tỷ
Diện tích  87,6 m2
Thổ cư  62 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 16/12/2019

Giá bán : Thỏa thuận
Diện tích : 5 x 16 (80 m2)
Thổ cư : 100%
Hướng Đông Nam
Ngày đăng : 04/10/2019