Hiển thị 1–12 trong 50 kết quả

Giá bán  2ty850
Diện tích  69,6m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  3,990 tỷ
Diện tích  5 x 12 m2
Thổ cư 
Hướng  Chánh Nam
Ngày đăng 29/11/2019

Giá bán  2,5 Tỷ
Diện tích  149,1 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Tây
Ngày đăng 27/11/2019

Giá bán  1,4 tỷ
Diện tích  100 m2
Thổ cư  100 m2
Hướng 
Ngày đăng 26/11/2019

Giá bán  3,3 Tỷ
Diện tích  81,5 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 016/11/2019

Giá bán  4,3 Tỷ
Diện tích  95 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Đông bắc.
Ngày đăng 09/11/2019

Giá bán  2,5 Tỷ
Diện tích  103,7 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Tây nam  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

Giá bán  3,85  Tỷ
Diện tích  100 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Chánh Nam.
Ngày đăng 07/11/2019

Giá bán  4,95 Tỷ
Diện tích  168,4 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây bắc  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

Giá bán  4,7 Tỷ
Diện tích  118,7 m2
Thổ cư  97,8 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 07/11/2019

Giá bán  3,65 Tỷ
Diện tích  93,2 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Đông bắc.
Ngày đăng 07/11/2019

Giá bán  2,5  Tỷ
Diện tích  60,7 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Chánh Bắc.
Ngày đăng 06/11/2019

.
.
.
.