Hiển thị 1–12 trong 138 kết quả

Giá bán  50ty
Diện tích  20 x 40
Thổ cư  515 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 01/06/2020

Giá bán  2ty950
Diện tích  4,5x19,4 (87,3m2)
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 27/05/2020

Giá bán  10ty
Diện tích  8x26,5
Thổ cư  100%
Hướng 
Ngày đăng 26/05/2020

Giá bán  2ty850
Diện tích  69,6m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  13,5ty
Diện tích  5x25,65 (128,5m2)
Thổ cư 
Hướng 
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  18 tr/m2
Diện tích  5 x 32,7 (164,1 m2)
Thổ cư  60 m2
Hướng  Đông Bắc
Ngày đăng 18/02/2020

Giá bán  2ty850
Diện tích  5x25
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 14/02/2020

Giá bán  990tr
Diện tích  124,7 m2
Thổ cư 
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 13/02/2020

Giá bán  3ty7
Diện tích  183 m2
Thổ cư  100 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 12/2/2020

Giá bán  13tr 1m2
Diện tích  1005 m2
Thổ cư  100 m2
Hướng  Đông Bắc
Ngày đăng 27/12/2019

Giá bán  10 tr/m2
Diện tích  21 x 87
Thổ cư  200 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 27/12/2019

Giá bán  11 tr/m2
Diện tích  217,4 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Tây Nam
Ngày đăng 20/12/2019

.
.
.
.