Hiển thị 1–12 trong 15 kết quả

Giá bán  50ty
Diện tích  20 x 40
Thổ cư  515 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 01/06/2020

Giá bán  13,5ty
Diện tích  5x25,65 (128,5m2)
Thổ cư 
Hướng 
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  2ty850
Diện tích  5x25
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 14/02/2020

Giá bán  10 tr/m2
Diện tích  21 x 87
Thổ cư  200 m2
Hướng  Đông Nam
Ngày đăng 27/12/2019

Giá bán  4,95 tỷ
Diện tích  182 m2
Thổ cư  80 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 30/11/2019

Giá bán  2,2 Tỷ
Diện tích  50 m2
Thổ cư  78 m2
Hướng  Đông Bắc.
Ngày đăng 06/11/2019

Giá bán  4,2 Tỷ .
Diện tích  63,8 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây nam .
Ngày đăng 01/11/2019

Giá bán  2,55 Tỷ
Diện tích  78,1 m2
Thổ cư  61,4 m2
Hướng  Chánh Đông
Ngày đăng 26/10/2019

Giá bán 3,6 Tỷ
Diện tích 129,4 m2
Thổ cư 119,1 m2
Hướng Đông Bắc
Ngày đăng 26/10/2019

Giá bán  2,3 Tỷ
Diện tích  133,7 m2
Thổ cư  93,5 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 25/10/2019

Giá bán   2,6 Tỷ 
Diện tích  136,7 m2
Thổ cư  100 m2
Hướng  Chánh Tây
Ngày đăng  19/10/2019

Giá Bán 3 tỷ 150 Triệu (TL)
Diện tích 184,6 m2
Hướng Tây nam
Thổ cư 80 m2
Ngày Đăng  07/10/2019

.
.
.
.