Hiển thị 1–12 trong 18 kết quả

Giá bán  2ty850
Diện tích  69,6m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Chánh Bắc
Ngày đăng 25/05/2020

Giá bán  4,3 Tỷ
Diện tích  95 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Đông bắc.
Ngày đăng 09/11/2019

Giá bán  2,5 Tỷ
Diện tích  103,7 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Tây nam  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

Giá bán  4,95 Tỷ
Diện tích  168,4 m2
Thổ cư  60 m2
Hướng  Tây bắc  .
Ngày đăng 07/11/2019
 

Giá bán  4,7 Tỷ
Diện tích  118,7 m2
Thổ cư  97,8 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng 07/11/2019

Giá bán  3,65 Tỷ
Diện tích  93,2 m2
Thổ cư  70 m2
Hướng  Đông bắc.
Ngày đăng 07/11/2019

Giá bán  2,5  Tỷ
Diện tích  60,7 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Chánh Bắc.
Ngày đăng 06/11/2019

Giá bán  2,45 Tỷ
Diện tích  83,3 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Đông Bắc .
Ngày đăng 04/11/2019

Giá bán  5,2 Tỷ
Diện tích  144,7 m2
Thổ cư  100%
Hướng  Đông nam .
Ngày đăng 04/11/2019

Giá bán  2,9 Tỷ
Diện tích  365 m2
Thổ cư  75 m2
Hướng  Tây Bắc
Ngày đăng  19/10/2019

Giá bán  3,1 Tỷ
Diện tích  99,9 m2
Thổ cư  50 m2
Hướng  Đông nam
Ngày đăng  19/10/2019

Giá bán  24 Triệu/m2
Diện tích  191,1 m2
Thổ cư  72 m2
Hướng  Đông Bắc
Ngày đăng  19/10/2019

.
.
.
.